Infiintare Club Sportiv

INFIINTARE CLUB SPORTIV

Potrivit legii, Clubul Sportiv este o structură sportivă, o persoană juridică nonprofit de drept privat, fără scop lucrativ.
În consecinţă, este obligatoriu ca în denumirea persoanei juridice să apară denumirea de „ClubulSportiv…………”,ţinând cont că asociaţiile sportive sunt structuri sportive fără personalitate juridică, iara sociaţiile nu sunt structuri sportive,.scopul: Clubului sportiv îl constituie desfăşurarea de activităţi sportive într-una sau maimulte ramuri de sport, respectiv selecţionarea, iniţierea şi pregătirea sportiva în acest domeniu, participarea la competiţii sportive interne şi internaţionale, precum şi alte activităţi conexe acestora.
Obiectivele Clubului sportiv decurg şi din reglementările federaţiilor sportive naţionale, precum şi din statutul si regulamentul federaţiilor sportive internationale.
Cluburile sportive nu pot avea în scopul pentru care s-au înfiinţat, activităţi aparţinând altor domenii de activitate. Cluburile sportive pot înfiinţa secţii pe ramură de sport.
Clubul sportiv se poate constitui ca o structură monosportivă sau polisportivă.

Cluburile sportive au regim propriu de administrare şi de gestionare a bugetului şi a patrimoniului, aprobat de adunările generale ale acestora, în condiţiile legii.
Cluburile sportive se supun în fiecare an verificărilor financiare, potrivit legii.
Se pot înfiinţa numai în ramurile de sport recunoscute în România.
Cluburile sportive pot înfiinţa societăţi comerciale.Dividendele obţinute din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului clubului.
Cluburile sportive pot desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al persoanei juridice.
O alta varianta sub care pot functiona Cluburile sportive, este de a fi organizate ca societăţi comerciale sportive pe acţiuni
Cluburile sportive organizate ca societăţi comerciale sportive pe acţiuni se înfiinţează în conformitate cu dispoziţiile art.31 si art. 32 din Legea nr.69/2000, precum si cu prevederile Legii nr.31/1990 a societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare.