Obtinere permise de sedere pentru cetateni

Obtinere permise de sedere pentru cetateni straini

DEMERSURI PENTRU OBTINERE PERMISE DE SEDERE PENTRU CETATENI STRAINI PROVENIND ATAT DIN SPATIUL UE si SEE, PRECUM SI PENTRU CETATENII DIN SPATIUL NON-UE.

Intocmire acte cetateni straini

Intocmirea documentatiei pentru angajarea in munca a muncitorilor straini din tarile non-ue, avizul de la oficiul roman de imigratii aviz aris pentru aviz sedere pentru scopuri economice. documentatie prelungire permis de sedere.

PENTRU CETATENI DIN SPATIUL UE si SEE

Cetatenii UE/SEE si membrii lor de familie pot lucra pe teritoriul Romaniei in aceleasi conditii ca si cetatenii romani (pe baza unui contract individual de munca avizat de Inspectoratul Teritorial de Munca, contract de detasare, conventie civila, etc.).

Pentru obtinerea certificatului de inregistrare se va depune la formatiunile teritoriale ale O.R.I. din judetul in care aceste persoane si-au stabilit rezidenta, o serie de documente, in functie de scopul sederii in Romania. Certificatul de inregistrare se emite in aceeasi zi si este valabil pentru o perioada nedeterminata, astfel, acestia pot desfasura activitati dependente sau independente pe teritoriul Romaniei, acestea neavand un caracter limitativ atata vreme cat se incadreaza in conditiile prevazute de legile romane.

Asiguram demersuri pentru obtinerea cartii de rezidenta atat pentru titulari cat si pentru membrii de familie si persoanele aflate in intretinere. Cartea de rezidenta este valabila 5 ani.

PENTRU CETATENI DIN SPATIUL CETATEAN NON-UE

 Daca doresc sa ramana pe teritoriul Romaniei pentru o perioada mai mare de timp, pentru activitati comerciale, trebuie sa fie actionar sau asociat cu atributii de conducere sau administrare al unei societati comerciale si trebuie obtinut avizul Agentiei Romane pentru Investitii Straine (ARIS).

Pentru obtinerea vizei de lunga sedere pentru activitati comerciale trebuie sa depuneti urmatoarele documente:

– avizul Agentiei Romane pentru Investitii Straine;

– certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica;

– asigurare medicala valabilla pe toata perioada vizei.
Taxa de viza este de 120 Euro.

Ca si procedura interna, viza de lunga sedere primeste aprobarea Centrului National de Vize numai dupa obtinerea avizului Oficiului Roman pentru Imigrari. ORI emite acest aviz in cel mult 30 de zile de la primirea solicitarii.

Viza de lunga sedere se acorda pentru o perioada de 90 de zile, cu una sau mai multe calatorii.

Dupa intrarea in Romania trebuie obtinut un permis de sedere. Acesta atesta rezidenta dumneavoastra in Romania. Pentru obtinerea permisului de sedere se va depune alaturat cu persoana (pentru efectuarea fotografiei pentru document) o serie de documente, cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea dreptului de sedere acordat de viza. Permisul de sedere se reinnoieste cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea celui anterior.

Dreptul de sedere temporara pentru activitati comerciale se prelungeste succesiv pentru perioade de 1 an. In cazul strainilor care fac dovada ca au efectuat investitii de minimum 500.000 de euro sau ca au creat peste 50 de locuri de munca cu norma intreaga, dreptul de sedere se prelungeste pentru 3 ani.

Cuantumul investitiei si numarul locurilor de munca se calculeaza in functie de cota de participare a asociatului sau actionarului la societatea comerciala.

SEDEREA IN ROMANIA PENTRU ACTIVITATI COMERCIALE

Trebuie sa fie actionar sau asociat cu atributii de conducere sau administrare al unei societati comerciale si sa se obtina avizul Agentiei Romane pentru Investitii Straine (ARIS).

Viza de lunga sedere

Pentru obtinerea vizei de lunga sedere pentru activitati comerciale trebuie sa depuneti urmatoarele documente:

– avizul Agentiei Romane pentru Investitii Straine;

– certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica;

– asigurare medicala valabilla pe toata perioada vizei.

Taxa de viza este de 120 Euro si se achita in statul in care faceti solicitarea.

Ca si procedura interna, viza de lunga sedere primeste aprobarea Centrului National de Vize numai dupa obtinerea avizului Oficiului Roman pentru Imigrari. ORI emite acest aviz in cel mult 30 de zile de la primirea solicitarii.

Viza de lunga sedere se acorda pentru o perioada de 90 de zile, cu una sau mai multe calatorii.

Permisul de sedere

Acesta atesta rezidenta in Romania. Pentru obtinerea permisului de sedere veti depune personal o serie de documente (vi se va prelua si imaginea), cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea dreptului de sedere acordat de viza.

Pentru prima prelungire a dreptului de sedere (obtinerea primului permis de sedere) pentru activitati comerciale trebuie sa prezentati urmatoarele documente:

– cerere;  

– documentul de trecere a frontierei (pasaport, titlu de calatorie, etc.) in original si copie;

– certificat constatator;  

– avizul Agentiei Romane pentru Investitii Straine;  

– certificat de inmatriculare al societatii comerciale (original si copie);

– actul constitutiv al societatii comerciale (original si copie);

– hotararea judecatoreasca de infiintare (original si copie);

– dovada mijloacelor de intretinere,

– dovada detinerii legale a spatiului pentru sediul social (original si copie);

– dovada detinerii legale a spatiului de locuit (original si copie); click 6

– dovada asigurarii sociale;

– adeverinta medicala;

– taxe.

Permisul de sedere se reinnoieste cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea celui anterior. Pentru prelungirea ulterioara a dreptului de sedere (obtinerea unui nou permis de sedere) trebuie sa depuneti urmatoarele documente:

– cerere;

– documentul de trecere a frontierei (pasaport, titlu de calatorie, etc.) in original si copie;

– certificat constatator;

– planul de afaceri;

– inscrierile de mentiuni;

– certificat cuprinzand principalii indicatori economico-financiari;

– adeverinta eliberata de I.T.M./contracte de munca inregistrate la I.T.M. in cazul in care, alternativ la investitie, strainul a creat locuri de munca;

– dovada mijloacelor de intretinere;

– dovada detinerii legale a spatiului pentru sediul social (original si copie);

– dovada detinerii legale a spatiului de locuit (original si copie);

– dovada asigurarii sociale;

– adeverinta medicala;

-taxe.

Cererea de acordare sau prelungire a dreptului de sedere va fi solutionata in termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia. In cazul in care sunt necesare verificari suplimentare, termenul de solutionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

Dreptul de sedere temporara pentru activitati comerciale se prelungeste succesiv pentru perioade de 1 an. In cazul strainilor care fac dovada ca au efectuat investitii de minimum 500.000 de euro sau ca au creat peste 50 de locuri de munca cu norma intreaga, dreptul de sedere se prelungeste pentru 3 ani.


Cuantumul investitiei si numarul locurilor de munca se calculeaza in functie de cota de participare a asociatului sau actionarului la societatea comerciala.