Schimbare obiect de activitate

MODIFICARE OBIECT DE ACTIVITATE

Extindere obiect de activitate (cod CAEN)

Obiectul de activitate al unei societati comerciale reprezinta insasi activitatea economica desfasurata de catre comerciant in scopul obtinerii de profit.

Conform Legii nr. 31/1990 privind societatiile comerciale, republicata si modificata, precum si a Ordinului nr. 601/2002 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, activitatea economica desfasurata de catre comercianti se clasifica in grupe si clase, fiecare clasa facand referire la una sau mai multe tipuri de activitati.

Este obligatoriu ca la infiintarea oricarui tip de societate comerciala actul constitutiv al societatii sa prevada o asemenea clasificare a obiectelor de activitate.

In cazul in care doriti sa desfasurati un alt tip de activitate economica decat cea pentru care ati optat la inceput, acest lucru se realizeaza printr-o extindere a obiectului de activitate existent.

Completarea/modificarea obiectului de activitate se impune in urmatoarele situatii:

-cand  asociatii sau actionarii decid sa desfasoare o noua activitate, care nu a fost inclusa initial in actul constitutiv al societatii;
-cand una din activitatile secundare reprezinta acum peste 50% din volumul activitatii sociatatii;
-cand la preluarea unei firme, noii asociati/actionari decid modificarea  intregului obiect de activitate al firmei;
-cand se doreste desfasurarea unei activitati noi, pentru care legea impune conditia obiectului principal de activitate, sau, eventual, a obiectului unic de activitate;
-alte situatii prevazute de lege.

De asemenea, se poate proceda si la radierea anumitor obiecte de activitate in cazul in care se doreste ca aceste obiecte de activitate sa nu mai fie cuprinse in actul constitutiv al societatii.

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor privind modificarea obiectului de activitate

1. Cererea de înregistrare (original);

2. Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaţilor acţionarilor sau dupa caz decizia asociatului unic (original);

3. Actul constitutiv actualizat;

Serviciile pentru inregistrarea acestei mentiuni includ:

– conceperea si redactarea Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor / Deciziei asociatului Unic;

– conceperea, redactarea si atestarea actului aditional la actul constitutiv;

– actualizarea actului constitutiv al societatii in conformitate cu ultimele modificari;

– depunerea dosarului complet la Registrul Comertului in vederea operarii modificarii.

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a actualizării obiectului de activitate potrivit CAEN Rev.2

1. Cererea de actualizare a obiectului de activitate conform CAEN Rev. 2 (original);

2. Certificatul de înregistrare, în original;

3. Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).