Infiintare Microintreprindere (IMM)

   INFIINTARE   MICROINTREPRINDERE (IMM)

Pentru infiintare microintreprindere IMM, se parcurg aceleasi etape si sunt necesare aceleasi documente ca la infiintarea uniu SRL, deoarece  microintreprinderea (IMM-ul) este constituita sub forma unei societati comerciale.

Conform OUG nr. 102/ 2013, toate firmele nou infiintate sunt microintreprinderi, inclusiv firmele care realizeaza venituri din consultanta  si management, adica vor plati impozit pe veniturile microintreprinderilor de 3 % pe cifra de afaceri, cu conditia ca aceste venituri san u depaseasca 20 % din veniturile totale.

In cazul in care o microintreprindere  realizeaza venituri din management si consultanta, aceasta isi pierde acest statut si va trece la impozitarea pe profit.

Din data de  1 ianuarie 2014,  firmele care vor sa devina microintreprinderi trebuie sa indeplineasca obligatoriu o noua conditie, pe langa cele deja existente, mai exact, acestea trebuie sa realizeze venituri, altele decat cele din consultanta si management, in proportie de peste 80% din veniturile totale.

In cazul in care nu dispuneti de un spatiu pentru a stabili sediul social al firmei,  va putem asigura gazduire de sediu social ( pe o perioada limitata: pe durata de 1 luna, 3 luni, 6 luni, 1 an).

Pentru a afla detalii despre tarife  clik aici

Avantajele  infiintarii microintreprinderii

Ca urmare a modificarilor introduse in Codul fiscal prin OUG nr. 102/2013, pentru a avea statut de microintreprinderi, firmele  vor trebui sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

  • Realizeaza  venituri, altele decat cele din activitati desfasurate in domeniile; bancar, asigurari si reasigurari, pietei de capital sau jocuri de noroc;
  • Realizeaza venituri, altele decat cele din management si consultanta, in proportie de peste 80 % din totalul veniturilor;
  • Au realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a sumei de 65.000 euro;
  • Capitalul social al acestor firme este detinut de personae fizice sau juridice, altele decat statul si autoritatile locale;
  • Nu se afla in dizolvare cu lichidare, inregistrata in Registrul Comertului sau la instantele judecatoresti abilitate.

Daca de  la 1 februarie 2013 toate firmele care realizau venituri sub 65.000 euro, indifferent de numarul de salariati, au fost obligate sa plateasca  impozit pe veniturile microintreprinderilor, chiar daca acestea, pana la acel moment  plateau impozit pe profit de 16 %, totusi, din data de 01 iunie 2013, regimul fiscal aplicat microintreprinderilor  a devenit optional pentru firmele care se infiinteaza in cursul anului, cu conditia ca aceste firme sa aiba un capital social de minim echivalentul sumei de  25.000 euro.

In cazul in care acesta  conditie de capital social nu era respectata, persoanele juridice devin microintreprinderi  incepand cu anul fiscal urmator  celui in care capitalul social este redus  sub valoarea reprezentand echivalentul in lei a sumei de 25.000 euro, de la data inregistrarii.

In cazul in care conditia referitoare la capitalul social nu este respectata, persoanele

În situaţia în care una dintre condiţii nu mai este îndeplinită microîntreprinderile nu mai aplică acest sistem de impunere începând cu anul fiscal următor.

IMPORTANT!!!

Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza incepand cu trimestrul in care s-a depasit oricare dintrele limitele prevazute anterior, luand in considerare veniturile si cheltuielile realizate de la inceputului anului fiscal.

Impozitul pe profit datorat reprezinta diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la inceputul anului fiscal pana la sfarsitul perioadei de raportare si impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat in cursul anului respectiv.

Codul fiscal stabileste ca microintreprinderile datoreaza la bugetul de stat un impozit de 3 %  pe veniturile realizate.

Din data de 01 ianuarie 2014  baza de impozitare a veniturilor  microintreprinderilor  a fost  modificata, in sensul ca, pe de o parte  au fost introduce  noi categorii de venituri care se scad  din baza  impozabila, iar pe de alta parte au fost adaugate anumite venituri. Deci cota de 3 % se aplica asupra veniturilor obtinute din orice sursa, cu cateva mici exceptii.

Calculul si plata  impozitului pe veniturile microintreprinderilor se efectueaza trimestrial, pana la data de 25 ale lunii urmatoare  trimestrului  pentru care se calculeaza  impozitul.

Daca in cursul unui an fiscal  o microintreprindere  realizeaza venituri mai mari decat plafonul de 65.000 euro  sau ponderea  veniturilor  realizate din consultanta si management in totalul veniturilor este de peste 20 %, aceasta va plati impozit pe profit de 16 %.

Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza incepand cu trimestrul in care s-a deposit oricare dintre aceste limite, luand in considerare  veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal.  Impozitul pe profit datorat reprezinta diferenta dintre impozitul pe profit calculate de la inceputul anului fiscal  pana la sfarsitul perioadei  de raportare si impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat in cursul anului respectiv.