Administrare imobile

SERVICII ADMINISTRARE IMOBILE

ADMINISTRARE  ASOCIATIE  DE   PROPRIETARI

Administrator imobile cu arestat asigură pe bază de contract de administrare,  managementul financiar şi managementul de proprietate al Asociaţiei de Proprietari astfel:

1)  ADMINISTRARE   FINANCIARA:

 • Organizarea contabilităţii în partidă simplă cu ajutorul mijloacelor informatice;
 • Gestionarea bunurilor materiale şi fondurilor băneşti;
 • Intocmirea listelor lunare de plată şi afişarea acestora;
 • Incasarea, cotelor de contribuţie a proprietarilor la cheltuielile curente   ale asociaţiei precum şi a altor venituri cuvenite Asociaţiei;
 • Calcularea şi încasarea penalitatilor;
 • Intocmirea şi păstrarea evidenţelor contabile şi a registrelor asociaţiei    de proprietari;
 • Intocmirea şi depunerea, semestrial, a situaţiei elementelor de activ şi   pasiv ale asociaţiei la Primăria de sector;
 • Intocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale necesare la Administraţia financiară ;
 • Intocmirea şi depunerea declaraţiilor privind contribuţiile la asigurările sociale pentru remuneraţiile personalului angajat;
 • Plata impozitului şi contribuţiilor datorate de asociaţia de proprietari  pentru remuneraţiile personalului angajat;
 • Prezentarea, la solicitarea comitetului executiv, a rapoartelor sau a  documentelor necesare unor verificări financiar-contabile a asociaţiei de proprietari;
 • Intocmirea şi prezentarea anuală a raportului privind administrarea condominiului pentru anul precedent.

2)  ADMINISTRARE  TEHNICA:

 • Procurarea mijloacelor materiale necesare întreţinerii şi reparaţiilor curente ale elementelor proprietăţii comune; răspunderea asupra  integrităţii acestora;
 • Inştiinţarea comitetului executiv şi luarea măsurilor necesare pentru     efectuarea la timp şi eficient a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii;
 • Urmărirea realizării contractelor cu persoane fizice sau juridice   pentru: reparaţii, închirierea unor spaţii sau elemente din proprietatea         comună, activităţi sociale şi alte tipuri de activităţi;
 • Supravegherea execuţiei lucrărilor de reparaţii şi de întreţinere şi  participarea la recepţia lor, consemnând finalizarea acestora;   asigurarea efectuării de plăţi corespunzătoare stadiului lucrării;
 • Controlul îndeplinirii obligaţiilor contractuale ale personalului angajat   de asociaţia de proprietari pentru curăţenie, încărcarea şi evacuarea   gunoiului menajer şi alte activităţi, şi în caz de încălcare a acestora,   sesizarea comitetului executiv;
 • Inspectarea proprietăţii comune în vederea înlăturării defectelor apărute la instalaţiile de folosinţă comună şi a eliminării pierderilor care  determină creşterea nejustificată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari      (scurgeri de apă etc.)

3)  ASISTENTA   JURIDICA:

 • Infiintari asociatii de proprietari;
 • Recuperarea debitelor (restantele de plata) de la membrii restantieri,  precum si reprezentarea in fata instantelor judecatoresti;
 • Reprezentare  juridica privind litigiile pe care asociatia de proprietari  le are cu tertii (furnizorii/prestatorii de servicii etc.).

4) CENZORAT

Suntem constienti de greutatile financiare pe care majoritatea asociatiilor de proprietari le  intampina  in aceasta perioada, de aceea ne-am adaptat tarifele in functie de noile conditii, mentinand calitatea si profesionalismul serviciilor pe care vi le oferim.