Infiintare PFA – persoana fizica autorizata

 Infiintare PFA     Persoana Fizica Autorizata

Procedura  legala  prin care, persoanele fizice se pot inregistra si autoriza pentru desfasurarea de activitati economice sub forma de Persoana Fizica Autorizata, este reglementata prin – OUG 44/2008 şi OUG 46/2011.

Pentru infiintare PFA, persoanele fizice au obligatia să solicite înregistrarea în registrul comertului si autorizarea functionării, înainte de începerea activitătii economice, ca persoane fizice autorizate autorizate, denumite  PFA.

Desigur ca orice activitate economică desfăsurată permanent, ocazional sau temporar în România de către persoanele fizice autorizate trebuie să fie înregistrată si autorizată, in conditiile legii si  potrivit  calificarilor profesionale din domeniul pentru care  se autorizeaza.

In acest sens pentru infiintarea unui PFA, sunt exigibile  persoanele care au varsta peste 18 ani si au  fie pregatirea sau experienta  profesionala in domeniul pentru care doresc sa se autorizeze.

PRECIZARI:

Persoana fizică autorizată va tine contabilitatea în partidă simplă, potrivit reglementărilor privind organizarea si conducerea evidentei contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

Principala diferenta dintre persoana fizica autorizata (PFA)  si Intreprindere Individuala (I.I.)  apare in art. 24. (OUG 44/ 2008) care prevede urmatoarele: “Pentru organizarea şi exploatarea întreprinderii sale, întreprinzătorul persoană fizică, în calitate de angajator persoană fizică, poate angaja terţe persoane cu contract individual de muncă, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, potrivit legii”

Pentru a afla detalii despre tarifele standard    clik aici 

CE VA PUTEM OFERI pentru infiintarea unui PFA

– redactam  documentele necesare infiintarii PFA-ului;

– pregatim dosarul pentru a fi depus la Registrul Comertului;

– reprezentare juridica la Registrul Comertului  pentru inmatricularea PFA ;

– eliberarea documentelor si inmanarea acestora  catre  client, impreuna cu indrumarile necesare  dupa infiintare

DOCUMENTE NECESARE infiintare PFA:

1. Carte de identitate al  titularului  PFA –  copie;

2. Documente care atestă dreptul de proprietate asupra  spatiului  unde se va stabili sediul social – copie. Se va redacta de catre noi un Contract de comodat, la care se va adauga copia Incheierii  cadastrale  sau Certificat de Atestare Fiscala de la Directia de Impozite si taxe Locale;

3. Avizul  Asociatiei de proprietari ( in cazul cand sediul se afla intr-un bloc de locatari/proprietari);

4. Specimenul de semnătură al întreprinzătorului persoană fizică autorizata (original, la notariat);

5. Documentele privind pregătirea sau experienţa profesională se atestă, după caz, cu documente cum sunt:

  • diploma, certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ;
  • certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condiţiile legii în vigoare la data eliberării acestuia;
  • certificatul de competenţă profesională (cartea de meşteşugar, carnetul de muncă al solicitantului, declaraţie de notorietate cu privirea la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit, în cazul meseriilor tradiţionale artizanale);
  • atestatul de recunoaştere şi/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate;
  • atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ;
  • orice alte dovezi care să ateste experienţa profesională.

DURATA infiintare PFA

De regula termenul de inmatriculare  poate fi intre 3 – 5 zile, daca exista  toate documentele necesare  pentru ca dosarul sa fie complet.