Servicii

Servicii oferite

 • infiintari firme indiferent de forma juridica solicitata ( S.R.L., S.A., S.N.C. ), persoane fizice autorizate (P.F.A.), asociatii familiale (A.F.), fundatii, asociatii, cluburi sportive ;
 • asistenta si consultanta juridica in materie de infiintare sau modificare societati comerciale;
 • recodificari ale obiectului de activitate al unei societati conform noului Cod CAEN care a intrat in vigoare incepand cu luna Ianuarie 2008;
 • schimbari de denumire de firma;
 • schimbare certificat de inregistrare in urma modificarii atributului fiscal;
 • cesiune de parti sociale ( intrarea sau iesirea unui asociat sau actionar din firma )
 • numirea sau revocarea unui administrator in cadrul unei firme;
 • majorare de capital social cu numerar sau natura;
 • miscare de capital social;
 • obtinerea autorizatiilor de functionare prin Registrul Comertului ( PSI, Protectia Muncii, Mediu, Sanitar si Veterinar) pentru puncte de lucru si sedii sociale cu activitate;
 • schimbare de sediu social al unei firme;
 • la cerere, va putem oferi gazduire de sediu social;
 • infiintare de puncte de lucru, inclusiv cu obtinerea avizelor sau autorizatiilor enuntate mai sus;
 • redactarea de acte constitutive, acte aditionale, contracte de cesiune, contracte de comodat, precum si orice alte modificari ale actelor constitutive ale unei societati comerciale.

ALTE  SERVICII OFERITE SOCIETATILOR  COMERCIALE:   

 • Asigur asistenta juridica  la negocieri de contracte, recuperari debite clienti restantieri, reprezentari in fata diferitelor  institutii ONRC, OSIM, ANSPDCP, instante judecatoresti, de drept public sau privat.
 • Consultanta în initierea si dezvoltarea afacerilor, în derularea activitatii comerciale, obtinerea  autorizatiilor de functionare, contact permanent cu intitutiile competente, alcatuirea si  administrarea dosarelor, crearea si administrarea bazei de date de clienti.
 • Asigur colaborare  pe diferite proiecte privind infiintari/cesionari/modificari de firme tip SRL, AS, SNC, sucursale, filiale, PFA,II, IF, ONG -uri,obtinere de diferite tipuri de avize (sanitar-veterinare, comercializare metale si pietre pretioase ), suspendare activitate societate comerciala, dizolvare voluntara la Registrul Comertului – fara lichidator, reprezentari  in instanta – procedura insolventei, infiintarea de noi societati comerciale in cadrul grupului, cesionari,   modificari, dizivari si fuziuni ale acestora, la achizitionarea de terenuri si cladiri – cu   implicari la Oficiile de cadastru: inscrieri /notari/ radieri, eliberari Cazier Fiscal, la directiile de taxe   si impozite, inscriere pe rol fiscal;
 • Asigur securitatea juridica a firmei, solutionarea problemelor aparute in activitate si  reprezentare din punct de vedere legal;
 • Consultanta juridica si reprezentarea firmelor componente ale grupului în fata instantei: dosare comerciale, fiscale si penale, stabilirea de sucursale, corespondenta juridica, crearea si     administrarea dosarelor si bazei de date juridice ;
 • Asigur  suportul legal diferitelor depa rtamente din cadrul firmei, activitati manageriale si de organizare interna;
 • Asigur participarea la redactarea diferitelor contractelor, la derularea si urmarirea respectarii  clauzelor contractuale;
 • Ma ocup de recuperarea creantele inregistrate de debitori fie pe cale amiabila, notificari, fie prin  intermediul instantelor judecatoresti – pe calea Somatiei de plata sau Insolventei;
 • Ofer consultanta si sprijin in vederea achizitionarii fara probleme a imobilelor, verificari/ notari/inscrieri la ANCPI;
 • Ma pot  ocupa de obtinerea de permise de sedere pentru asociatii cetateni straini;
 • Asigur  suportul legal diferitelor departamente din cadrul firmei, activitati manageriale;
 • Obtinere avize si autorizari necesare desfasurarii anumitor activitati: avize BNR pentru IFN – uri cu diferite activitati de creditare ( case de amanet, case de ajutor reciproc, etc), autorizare efectuare de operatiuni cu metale si pietre pretioase;
 • Obtinere avizare pentru firme de recrutare si selectie forta de munca;
 • Obtinere Anexa 1 ( inlocuitor al formularelor  E 101 si E 102 – certificat cu privire la legislatia aplicabila  pentru detasarea angajatilor in state membre ale UE.