Infiintare Asociatie

Infiintare   Asociatie      

ASOCIATIA –  este o forma a ONG-ului,  prin care minim trei  persoane, cu  “capacitate deplina de exercitiu  a drepturilor  civile”,  cunosc si  inteleg  implicatiile  infiintarii unei  organizatii non-profit  cu  personalitate juridica,  aloca  o cantitate de timp  si resurse  materiale (munca si / sau bani  si / sau bunuri). A fi  fondator  si  membru  al  unei  Asociatii  implica si costuri  si anumita  raspundere   morala si juridical,  implica  drepturi  si obligatii.

Pentru a afla detalii despre tarife  clik  aici

Membrii fondatori  vor  stabili, de comun acord, scopul asociatiei, obiectivele acesteia, mijloacele / activitatile pe care ar urma sa se actioneze  pentru  realizarea scopurilor si obiectivelor  si denumirea pe care ar urma sa o poarte.

Conform OG 26/2000 modificata prin L 246/2005,  principalele etape parcurse sunt  urmatoarele:

1. Rezervarea denumirii  – la Ministerul Justitiei

2. Stabilire  sediu  social

3. Intocmirea actelor:

  • Actul constitutiv
  • Statutul

4. Constituirea patrimoniului initial

5. Cazierul fiscal al membrilor – fondatori

6. Dobandirea personalitatii juridice la Judecatoria din raza sediului social

7. Legalizate incheierii civile; inscrierea in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor
Act Constitutiv si Statut se incheie in forma autentica ori atestat de catre avocat.
Actul constitutiv cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
a) datele de identificare a asociatilor (minim trei asociati fondatori): numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;
b) exprimarea vointei de asociere si a scopului propus;
c) denumirea asociatiei;
d) sediul asociatiei;
e) durata de functionare a asociatiei – pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;
f) patrimoniul initial al asociatiei; activul patrimonial, în valoare de cel putin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei, este alcatuit din aportul în natura si / sau in bani al asociatilor. In cazul aportului in natura, forma autentica a actului constitutiv si a statutului este obligatorie;
g) componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale asociatiei;
h) persoana sau persoanele împuternicite sa desfasoare procedura de dobândire a personalitatii juridice;
i) semnaturile membrilor asociati.
Statutul cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
a) elementele prevazute in cazul Actului Constitutiv, cu exceptia celor de la lit. g) si h);
b) explicitarea scopului si a obiectivelor asociatiei;
c) modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat;
d) drepturile si obligatiile asociatilor;
e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei;
f) atributiile organelor de conducere, administrare si control ale asociatiei;
g) destinatia bunurilor, în cazul dizolvarii asociatiei;
Dovada sediului: contract de inchiriere sau de comodat.
Dovada patrimoniului: deschidere de cont la CEC / banca aleasa de catre membrii asociati, aport minim = cel putin un salariu minim pe economie,700 lei.
Dovada disponibilitate denumire: de la Min. Justitiei (5 RON): valabila doar trei luni.
Taxa judiciara de timbru + timbru judiciar: 39 RON + 0,3 RON.
Caziere fiscale ale asociatilor fondatori: 5 RON in 10 zile lucratoare sau 20 RON in 5 zile lucratoare, pentru fiecare asociat, valabile 30 zile de la emitere.
Dovada ca cenzorul este expert contabil: (copie legitimatie / autorizatie + copie CI / BI).