Dizolvare Radiere Voluntara firma

DIZOLVARE, RADIERE  VOLUNTARA  FIRMA

 ( Lichidare Firma fara Lichidator )

Potrivit legii,  in  cazul societatilor  comerciale  cu raspundere limitata, asociatii pot hotari, odata cu dizolvarea   si modul de lichidare a firmei ( societatii ), atunci cand sunt de acord cu privire la repartizarea si lichidarea patrimoniului societatii si cand asigura stingerea pasivului sau regularizarea lui in acord cu creditorii.

„Prin votul unanim al asociatilor se poate hotari si asupra modului in care activele ramase dupa plata creditorilor vor fi impartite intre asociati.“ In lipsa acordului unanim privind impartirea bunurilor, va fi urmata procedura de lichidare prevazuta  de legislatia in vigoare.

In cazul  de dizolvare, lichidare voluntara a firmei, dupa stingerea datoriilor pe care firma le are catre terti, asociatii pot ajunge la un consens  cu privire la repartizarea activelor  ce au ramas (in cazul in care mai sunt active ramase).

Daca asociatii nu se inteleg  cu privire la repartizarea activelor, procedura de lichidare  se continua cu numire de lichidator.

Dupa repartizarea activului net  intre asociati, procedura  lichidarii este finalizata.

Procedura de dizolvare/lichidare voluntara a unei firme, sau  dizolvare cu lichidare simultana  presupune depunerea la Oficiul  Registrului Comertului a doua dosare corespunzatoare celor doua etape ce trebuie parcurse: cea de dizolvare – lichidare si apoi ultima – de radiere a firmei.

Aceasta  procedura este valabila  numai la  societatile comerciale cu raspundere limitata, poate fi decisa prin  vointa unanima a asociatilor, este  conditionata de stingerea   pasivului  sau regularizarea  lui in accord cu creditorii si  activele ramase in urma radierii  societatii  pot fi transmise catre asociati, proportional cu partile sociale pe care acestia le detin in societate.

Procedura este simpla, in doua etape, astfel:

 • Prima etapa este aceea in care asociatii  decid in unanimitate efectuarea  concomitenta  a dizolvarii si lichidarii societatii si modalitatea de impartire a activelor ramase, dupa plata creditorilor. Hotararea AGA sau Decizia Asociatului Unic se publica in Monitorul Oficial.
 • A doua  etapa  este  cea de radiere a societatii, dupa trecerea intervalului de 30 de zile de la publicarea  in Monitorul Oficial. Se anexeaza la dosar Certificatul de Atestare Fiscala de la Administratia Financiara de care apartine, din care sa rezulte ca firma nu inregistreaza debite,  bilantul contabil de inchidere, dovezile  privind stingerea pasivului, hotararea privind impartirea  activelor intre asociati, detaliata, pentru ca in rezolutia de admitere  si a Certificatului Constatator privind modul de impartire sa poata fi realizata inscrierea in Cartea Funciara pentru immobile sau identificarea bunurilor mobile,  alaturi de actele firmei in original.

In urma dizolvarii si lichidarii se va obtine radierea societatii comerciale din registrul comertului, data de la care se va elibera certificatul de radiere si un certificat al dreptului de proprietate asupra bunurilor.

Actele necesare pentru inregistrarea desfiintarii voluntare a societatii sunt:

Etapa 1 – dizolvarea si lichidarea voluntara

 • Cerere de inregistrare a mentiunii
 • Hotararea AGA sau Decizia Asociatului Unic
 • Imputernicirea persoanei care depune mentiunea,
 • Dovada achitarii taxelor.

Etapa 2 – de radiere (voluntara)

 • Cerere de radiere
 • Certificatul de inregistrare si anexele
 • Situatia financiar – contabila de lichidare
 • Hotararea de repartizare a activelor
 • Certificat de Atestare Fiscala  eliberata  de Administratia Financiara din care rezulta ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale
 • Imputernicirea persoanei care depune mentiunea,
 • Dovada achitarii taxelor.