Suspendare Temporara a Activitatii

Suspendare activitate firma

In cazul in care doriti sa intrerupeti activitatea unei societati comerciale exista optiunea de  suspendare activitate firma, o solutie mult mai de scurta durata si mai ieftina decat dizolvarea volutara.

Chiar daca operatiunea de  suspendare firma  poate parea un dezavantaj, in concret se poate transforma in cea mai buna decizie  pentru viitorul firmei.

Suspendarea activitatii unei societati comerciale se poate realiza pentru o perioada de maxim 3 (trei) ani (art. 237 alin.2 din Legea 31/1990), dupa aceasta perioada fiind obligatorie reluarea activitatii.

Important: in timpul  perioadei de inactivitate temporara  societatea  nu trebuie sa deruleze nicio  tranzactie si este recomandat sa se suspende contractele pentru utilitati si sa  inchida conturile bancare.

De asemenea, pe perioada de suspendare a activitatatii firmei ( societatii ) , activitatea se poate relua in orice moment, oricand considera asociatii ca este necesar, nefiind obligatorie ajugerea acesteia la termenul prevazut initial.

Documentele necesare

In cazul societatilor comerciale, pe langa cerere, este necesara  Hotararea  Adunarii  Generale a Asociatilor  sau Decizia Asociatului Unic, in original, certificat constatator al sediului social si sedii secundare, in original, si o declaratie-tip, pe propria raspundere, din care sa rezulte ca o anumita perioada de timp firma nu desfasoara la sediul social sau la sediile secundare sau in afara acestora activitati prevazute in statut.

In cazul unui PFA, IF sau I.I., pe langa cerere, se vor depune la Oficiul Registrului Comertului competent si toate actele originale.

Procedura de suspendare pentru un  PFA este una simplificata. Aceasta se poate suspenda printr-o simpla cerere la Registrul Comertului.

Registrul Comertului va elibera o Incheiere prin care se incuviinteaza  suspendarea activitatii firmei.

Atentie!:   Societatile comerciale care isi suspenda activitatea la Registrul Comertului nu sunt supuse automat regimului de declarare  derogatoriu, daca nu au solicitat sau nu au obtinut acest regim  de la organul fiscal.

In lipsa acestei aprobari, a regimului derogatoriu de declarare, societatea trebuie sa depuna declaratiile fiscale  aferente acelor obligatii fiscale cu care figureaza in vectorul fiscal, chiar daca aceste obligatii de plata sunt zero.

In perioada de inactivitate temporara a firmei, codul de inregistrare in scopuri de TVA este anulat, societatea nu beneficiaza de dreptul de deducere a TVA afferent achizitiilor de servicii si de bunuri, dar colecteaza taxa pentru operatiunile impozabile desfasurate  in aceasta perioada.

Dupa  aceasta etapa, se va merge la Administratia  Financiara in zona in care firma isi are sediul social,  pentru  regimul de declarare derogatoriu,astfel  contribuabilul se va putea prevala de acest regim simplificat de depunere a declaratiilor fiscale incepand cu data emiterii de catre ANAF a deciziei de aprobare a cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu.

Pentru a beneficia de regimul de declarare derogatoriu, dovada suspendarii activitatii eliberate de Oficiul Registrului Comertului se depune la ANAF,  cu  precizarea  ca  regimul de declarare derogatoriu este conditionat de indeplinirea cumulativa a unor conditii enumerate in Ordinul ANAF 1221/2009, printre care se numara si plata la zi a obligatiilor fiscale.

De mentionat ca si in cazul obtinerii acestui regim contribuabilul este obligat sa depuna declaratiile corespunzatoare fractiunii din an anterioare declararii inactivitatii temporare.

Societatile comerciale  declamate in inactivitate temporara  pot fi scoase din evidenta platitorilor de TVA prin decizie a organului fiscal competent. Contribuabilul poate solicita reinregistrarea lui ca platitor de TVA imediat dupa incetarea starii de inactivitate temporara.

Obtinerea regimului derogatoriu de la ANAF nu este o etapa a suspendarii activitatii, care se obtine in momentul ce se da hotararea de la Registrul Comertului, astfel la Administratia Financiara se depune un alt dosar, insotit de anumite declaratii, totul pentru a obtine un regim derogatoriu de depunere a declaratiilor fiscale trimestriale, asa incat,  la sfarsitul anului, in loc de aceste declaratii sau de bilant pe 0, se depune o declaratie conform careia nu desfasori activitate.

Cei care nu fac demersuri pentru a obtine regimul derogatoriu de la Administratia Financiara de care apartine firma vor trebui sa depuna anual bilantul pe zero.

Avantaje  pentru  suspendarea  activitatii firmei:

Suspendarea activitatii este numita in legislatie inactivitate temporara.
Procedurile de suspendare pot incepe numai cand care firma, PFA, Intreprinderea Familiala (IF), sau Intreprinderea Individuala (II) nu are datorii catre bugetul de stat, insa poate avea datorii catre alte firme sau catre angajati.
Spre deosebire de companii, PFA, IF si II pot obtine suspendarea printr-o procedura simplificata – depunerea unei cereri la Oficiul Registrului Comertului.
Cei care isi suspenda activitatea pot obtine si o derogare de la depunerea declaratiilor fiscale pe care sa nu le depuna trimestrial, ci anual, aceasta nefiind insa o etapa obligatorie din procesul de suspendare.
Activitatea oricarei forme de organizare comerciala poate fi suspendata pentru maxim trei ani.
Costurile pentru aceasta procedura sunt de maxim 300 de lei
Neplata impozitului minim este principalul avantaj al suspendarii activitatii unei firme.