Infiintare Firma Studenti

     Infiintare firma studenti

Potrivit prevederilor HG nr. 166/2003, studenţii care doresc să înfiinţeze  o  afacere proprie beneficiază de scutiri de la plata taxelor şi tarifelor la Registrul Comertului.   Pentru a beneficia de aceste facilităţi, studentul care înfiinţează o afacere  proprie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

– să urmeze cursurile unei forme de învăţământ superior la o instituţie de învăţământ acreditată;

– să fie cel puţin în anul II de studiu şi să fi promovat toate obligaţiile prevăzute de senatul universităţii;

– să nu fi depăşit vârsta de 30 ani.

Îndeplinirea acestor condiţii legale trebuie să fie atestată printr-un act doveditor emis de instituţia de învăţământ superior acreditată al cărei student este  solicitantul.   Aceste facilităţi fiscale se acordă o singură dată şi pentru constituirea  unei singure firme, individual sau împreună cu alţi studenţi care îndeplinesc  condiţiile legale menţionate mai sus.

Pentru a afla detalii despre tarife   clik aici