Protectia Muncii (PM), Sanatate si Securitate in munca (SSM)

Consultanta-securitatea muncii conform legii 319/2006 obligatii-legale. Evaluare riscuri accidentare si imbolnavire profesionala

Asiguram consultanta completa :  protectia muncii (PM), sanatate si securitate in munca ( SSM) 

Serviciile prestate constau in:

  • Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/ echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru;
  • Elaborarea si actualizarea planului de prevenire sI protectie
  • Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/ posturilor de lucru;
  • Verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii In munca, stabilite prin fisa postului;
  • Propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor,corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea angajatorului;
  • Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite;
  • Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii;
  • Asigurarea intocmirii planului de actiune in caz de pericol grav si iminent, conform prevederilor art. 101-107 din Normele Metodologice de Aplicare ale legii 319/2006 ,si asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui;
  • Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazute la art. 101-107;
  • Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;
  • Evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor;
  • Evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;
  • Evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;
  • Informarea angajatorului, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie;
  • Intocmirea rapoartelor si/sau a listelor prevazute de hotararile Guvernului emise In temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot si santiere temporare si mobile;
  • Evidenta echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice si, daca este cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;
  • Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
  • Participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177;
  • Intocmirea evidentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177;
  • Elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din intreprindere si/sau unitate, In conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lege;
  • Urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;
  • Colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor,cu medicul de medicina muncii, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie;
  • Colaborarea cu lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, in situatia In care mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in acelasi loc de munca.

Tarifele pe carele practicam sunt adaptate la conditiile actuale ale economiei.