Schimbare sediu social

Schimbare sediu social

Schimbarea sediului social se impune intr-o serie de cazuri, dintre care mentionam cazul expirarii termenului de valabilitate a actului de detinere a spatiului in care societatea are inregistrat sediul la Registrul Comertului.  Schimbarea sediului unei societati comerciale are ca efect eliberarea de catre Registrul Comertului a unui nou certificat de inregistrare al societatii cu noul sediu.

O societate comerciala poate detine spatiul destinat sediului social prin:

– contract de vanzare-cumparare, contract de schimb, contract de donatie ( sponsorizare), autorizatie de constructie ( impreuna cu procesul verbal de recepţie a construcţiei ) in cazul in care societatea este proprietara a acelui spatiu;

– contract de închiriere, contract de subinchiriere, contract de comodat.

In acelasi spatiu pot stabili sediul social mai multe societati daca este îndeplinita cel putin una dintre urmatoarele conditii:

a)    imobilul, prin structura lui, permite functionarea mai multor societati în încaperi diferite;

b)    cel putin o persoana este, în conditiile legii, asociat în fiecare dintre societati

c)    daca cel putin unul dintre asociati este proprietar al imobilului ce urmeaza a fi sediul societatii

Pentru schimbarea sediului social sunt necesare urmatoarele documente

 1. Certificat de inmatriculare (original);
 2. Ultimul act constitutiv actualizat al societatii (original);
 3. Actul de spatiu(copie)
  • In cazul in care contractul de inchiriere( subinchiriere ) este incheiat cu un proprietar persoana fizica acesta trebuie inregistrat la AdministratiaFinanciarapentru luarea in evidenta.
  • In cazul in care contractul de inchiriere( subinchiriere ) este incheiat cu un proprietar persoana juridica nu este necesara inregistrarea acestuia la Administratia Financiara, fiind suficienta simpla semnare si stampilare a acestuia.
 4. In situatia in care spatiul destinat sediului social este un apartament intr-un cladire de locuinte ( bloc ) este obligatorie obtinerea acordurilor de functionare , si anume :
 • Acordul Asociatiei de Proprietari / Locatari , reprezentata de catre Presedintele Asociatiei;
 • Acordul proprietarilor vecini direct afectati de rezultatele activitati pe care urmeaza sa o desfasurati, si anume, vecinul de sus/jos/stanga/dreapta.

Serviciile pentru inregistrarea acestei mentiuni, includ :

 • redactarea si atestarea contractului de inchiriere ( subinchiriere ) sau a contractului de comodat pentru spatiul destinat noului sediu social;
 • conceperea si redactarea Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor / Deciziei Asociatului Unic;
 • conceperea, redactarea si atestarea actului aditional la actul constitutiv;

actualizarea actului constitutiv al societatii in conformitate cu ultimele modificari.